%AM, %18 %439 %2017 %09:%led

Projekt TVPOTAR

Vývoj pokročilých přístupů k vytváření titulků a archivaci TV pořadů a dokumentů

Cílem projektu je zvýšení kvality titulků vyráběných pro živé televizní vysílání. Současně je řešen i výzkum a vývoj nových postupů a nástrojů umožňujících nabídnout ucelené řešení výroby, zpracování a aplikace živých titulků. Očekáváno je zvýšení konkurenceschopnosti celého řešení, představujícího platformu řešící celý životní cyklus živých titulků. Všechny řešené aktivity projektu budou realizovány v praxi a testovány v reálném provozu.

Projekt je řešen v účinné spolupráci společnosti SpeechTech, s.r.o. a výzkumného centra NTIS na ZČU v Plzni.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.