O společnosti

Již od roku 2000 se naše společnost SpeechTech, s.r.o. snaží svým klientům pomáhat se zaváděním hlasových technologií založených zejména na převodu mluveného slova do textu či textu na řeč a analýze hovorů. Pro tyto účely jsme schopni nabídnout jak základní moduly pro řečové technologie, tak i komplexní řešení uzpůsobená potřebám svých zákazníkům včetně poradenství a technické podpory.


Naše technologie automatického přepisu mluveného diktátu slouží svým uživatelům v mnoha oblastech, zejména je vítaným pomocníkem ve zdravotnictví při psaní lékařských zpráv, v advokacii či při tvorbě firemních zápisů. Naše práce byla jako core technologie produktu NovaVoice oceněna Křišťálovým diskem posledního ročníku INVEXu a Českou hlavou (2008).


Od roku 2010 titulkujeme v reálném čase živě vysílané televizní pořady  (jako např. „Otázky Václava Moravce, „Hyde Park“, vybrané sportovní pořady a další), které můžete sledovat při vysílání České televize a teletextové stránce 888.


Naše počítačová syntéza řeči z textu (TTS) slouží již řadu let nevidomým při posílání hlasových SMS zpráv, pomáhá hasičskému záchrannému sboru ČR rychle reagovat v případě havarijních událostí, pracuje v počítačích či chytrých telefonech svých uživatelů.


V oblasti telefonie nabízíme vlastní interaktivní hlasový dialogový systém (IVR), vybavený rozpoznáváním mluvené řeči a syntézou řeči. Rovněž umíme nabídnout řešení pro přepis řečových nahrávek do textu, hlasovou biometrii a pokročilou analýzu nestrukturovaných dat (řečových nahrávek nebo textových dokumentů). Kromě audio archivů umožňuje naše technologie plně fulltextově prohledávat i audiovizuální archívy.


Společnost nabízí komplexní analýzu a následnou implementaci systémů využívajících řečové technologie.

Nabízené služby a produkty jsou založeny především na výsledcích mnohaletého vlastního výzkumu a vývoje a spolupráci s našimi partnery.
Hledáme partnery, kteří mají zájem spolupracovat na aplikacích a nasazení hlasových technologií.
Naši hlavní partneři:

    • Novasoft, a.s.
    • Cereproc
    • Evropské centrum excelence Nové technologie pro informační společnost Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.