SpeechTech MegaWord

Automatický přepis mluveného diktátu do psané podoby. Vstupem je řeč mluvená do mikrofonu nebo nahrávky pořízené např. diktafonem. Aplikace využívá vlastní velmi pokročilou technologii pro automatické rozpoznávání mluvené řeči, kterou je možné integrovat i do jiných produktů.

Vysoké přesnosti přepsaného diktátu v produktu MegaWord významně pomáhají kvalitní doménově orientované jazykové modely. Například v doméně justice systém dosahuje až 97% úspěšnosti. MegaWord umí rozpoznat i obecnou mluvu, a to použitím slovníku obecné češtiny.

 • přepis řeči v reálném čase bez zpoždění
 • přepis řeči ze záznamu (např. diktafon) včetně podpory audiovizuálního záznamu
 • automatická adaptace na hlas řečníka
 • automatické doplňování čárek
 • hlasové ovládání aplikace
 • uživatelské úpravy slovníku
 • vkládání šablon a nových slov v průběhu diktování
 • rozsáhlé obecné a oborové slovníky (advokacie, zdravotnictví, ...)
 • přehrávání přepsaných zvukových záznamů
 • opravy textu v průběhu diktování
 • export do Microsoft Wordu a jiných aplikací
 • export zvukových záznamů

Koupit  Zkusit

Technologie MegaWord je též základem programu NovaVoice, který je distribuován společností Consulting Company Novasoft, a.s. Produkt NovaVoice byl v roce 2008 oceněn Křišťálovým diskem na výstavě Invex. Dále pak v roce 2009 za tento produkt získala společnost Consulting Company Novasoft ocenění Česká hlava. Aplikace MegaWord využívá nejnovějších výsledků výzkumného projektu MegaWord.cz řešeného společností SpeechTech ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni.

MW1mainwindow