SpeechTech Analytics

Technologie umožňující analýzu hovorů v call centrech. Díky tomu je možné provádět statistiky všech uskutečněných hovorů, efektivně kontrolovat práci operátorů nebo analyzovat problematická místa v hovorech.

Nezávazná poptavka

Nabízímespeechtech analytics

 • automatický přepis hovorů do textu
 • vyhledávání pomocí klíčových slov či strukturovaných dotazů
 • automatická kategorizace hovorů
 • sémantická analýza obsahu hovorů
 • analýza dialogu – kontrola předpisového chování operátora a efektivity jeho práce
 • přehled o zákaznících a jejich chování (problémoví zákazníci, vulgární výrazy)

Výhody

 • zvýšení kvality hovorů
 • zvýšení kvality a efektivity práce operátora
 • získání důležitých informací o zákazníkovi
 • využití obsahů hovorů k marketingovým účelům
 • včasná detekce událostí na základě analýzy změny distribuce 

  témat hovorů v čase