SpeechTech Hlasové dialogové systémy

Technologie slouží k hlasové komunikaci mezi člověkem a počítačem. Hlasové dialogové systémy mají široké možnosti uplatnění, mezi něž patří například automatizace služeb hlasových kontaktních center nebo zpřístupnění aplikací prostřednictvím telefonních linek (Interactive Voice Response, IVR) či mikrofonu (vestavěné systémy).

button poptavka

Nabízíme 3 druhy technologiíspeechtech dialogy

Telefonní spojovatelka

Poté, co uživatel zavolá na telefonní číslo spojovatelky a vysloví jméno volaného, systém toto jméno rozpozná, vyhledá v databázi telefonní číslo a uživatele přepojí.

Dialog je řízen počítačem, systém rozpoznává fráze definované gramatikou, podpora VoiceXML, MRCP ASR, MRCP TTS.

Inteligentní asistentka

Zjišťuje informace, vytváří a zadává schůzky a hovory...

Dialog je vedený v přirozeném jazyce. Dialog je řízený uživatelem, systém rozpoznává libovolnou promluvu s použitím velkého slovníku a technologie LVCSR (Large Vocabulary Continuous Speech Recognition – rozpoznávač souvislé řeči s velkým slovníkem), využívá bloky ASR (Automatic Speech Recognition – rozpoznávání řeči), (LVCSR), TTS (Text to Speech – syntéza řeči), SLU (Spoken Language Understanding – porozumění mluvené řeči), NLG (Natural Language Generation – generování odezvy), DM (Dialogue Manager – dialogový manažer)

Multimodální dialog

Ovládání aplikace pomocí klávesnice a myši doplněné o hlasovou komunikaci. Údaje lze zadávat jak pomocí klávesnice, tak vyslovením do mikrofonu